Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Tulcea
 

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI

 

Sâmbătă 18 martie 2017, între orele 900-1500 se va desfăşura cursul de pregătire profesională cu următoarea tematică:

I.  Modificari recente ale Codului Fiscal aduse prin OUG 84/2016 si OUG 3/2017
OUG 84/2016:
1.     Dispozitii generale:
-      Stock options plan- modificare definitie (includerea entitatilor nelistate)
-      Contribuabili declarati inactivi/ contribuabi carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, - modificare reguli din perspectiva deducerii TVA si, dupa caz, a cheltuielilor cu bunurile/ serviciile achizitionate in perioada in care erau inactivi/aveau codul de TVA anulat, ulterior reinregistrarii in scopuri de TVA/ reactivarii. Prevederi similare au fost introduse si pentru beneficiarii livrarilor/ prestarilor de bunuri/ servicii achizitionate de la acesti contribuabili.
2.     Impozit pe profit
-      An fiscal modificat – reguli privind modificarea ulterioara a anului fiscal diferit de anul calendaristic (inclusiv in situatia revenirii la anul fiscal corespunzator anului calendaristic);
-      Profit reinvestit – aplicarea facilitatii pe perioada nelimitata si extinderea sferei de aplicare a facilitatii asupra dreptului de utilizare a programelor informatice;
-      Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile – completari referitoare la cheltuielile de conducere si administrare ce pot fi considerate ca fiind aferente veniturilor neimpozabile (functiile de conducere si administrare pot fi considerate cele definite prin lege sau prin reglementari interne); se specifica faptul ca pentru anumite venituri neimpozabile (e.g. venituri din anularea/recuperarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, venituri din profitul amanat, etc.) nu se pot aloca cheltuieli de conducere si administrare/cheltuieli comune aferente;
-      Cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic – sunt incluse in categoria cheltuielilor deductibile fiscal;
-      Amortizare fiscala – sunt incluse in categoria mijloacelor fixe amortizabile mijloacele fixe detinute si utilizate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic precum si investitiile aferente acestor activitati.
3.     Microintreprinderi
-      Reducere valoare capital social (45.000 RON) pt care o persoana  juridica poate opta pentru a deveni platitor de impozit pe profit si extinderea posibilitatii de exercitare a acestei optiuni si pentru entitatile care subscriu un capital social de cel putin 45.000 RON ulterior infiintarii.
4.     Impozit pe venit
-      Venituri neimpozabile – bursele, premiile si alte drepturi primite de elevui pe parcursul invatamantului profesional si tehnic;
-      Venit net activitati independente – sunt deductibile cheltuielile pentru organizarea intamantului profesional si tehnic;
-      Declaratia 205- eliminata pentru platitorii de venituri din salarii si altele venituri declarate prin declaratia 112;
5.     Contributii sociale
-      Exceptare de la plata contributiilor sociale – veniturile obtinute de zilieri;
-      Salarii/diferente de salarii acordate pentru perioade anterioare (din nota de fundamentare reiese ca este vorba de plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada 2008-2011) – contributiile sociale datorate pentru aceste venituri se declara si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile  (prevederile referitoare la depunerea declaratiilor rectificative sunt, de asemenea, aplicabile).
6.     TVA
-      Introducere regim agricultori;
-      Ajustare TVA – efectuata anual, in anumite conditii;
-      Eliminare ROI.
7.     Taxe locale
-      Impozit pe cladiri/teren/mijloace de transport – modificari scutiri pentru veterani/vaduve de razboi, persoane cu handicap, persoane persecutate politic.
OUG 3 / 2017:
- scutirea de impozit pe profit pentru activitaile de inovare, cercetare - dezvoltare;
- modificari ale regimului microintreprinderilor;
- regimul fiscal de impozitare al salariatilor implicati in activitati sezoniere;
- regimul abonamentelor de sanatate suportate de angajati;
- regimul de impozitare a veniturilor din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal;
- modificari ale regimul de impozitare din perspectiva contributiilor sociale (pensie si sanatate).

Cursul va fi susţinut de specialistul în fiscalitate CRISTIAN RADULESCU – expert contabil şi consultant fiscal în cadrul firmei TAXHOUSE SRL şi se va finaliza printr-un test de verificare a cunoştinţelor.

Membri interesaţi în efectuarea orelor de pregătire profesională obligatorii pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei în anul următor, sunt rugaţi să transmită cererea de înscriere (vizualizare)  pe adresa: ceccartulcea@ceccartulcea.ro.

 

 


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ - ediţia a IV-a revizuită - aprobat  de Consiliul Superior al Corpului prin Hotărârea nr. 15/339 din 19 martie 2015

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009