Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Tulcea
 

CALENDARUL

ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

PE ANUL 2017

 

1.     Cursuri de dezvoltare profesională continuă

Disciplina

Nr. cursuri

Perioada

Nr. participanți

Observa

ții

Fiscalitate: Noutăţi legislative în domeniul TVA

1

FEBRUARIE

54

 

Fiscalitate: Modificări aduse impozitelor directe de la 01.01.2017

1

MARTIE

60

 

Contabilitate financiară

1

APRILIE

50

 

Ghidul privind accesarea,

contabilitatea,fiscalitatea,auditul si managementul proiectelor cu finantare europeana

1

AUGUST

50

 

Contabilitate şi control de gestiune

1

OCTOMBRIE

49

 

 

1.     Pregătirea tehnică si deontologică a stagiarilor

Data

Domeniul

Perioada

Nr. stagiari

MAI 2017

Contabilitate, fiscalitate, audit,evaluare

MAI 2017

18

 

OCTOMBRIE 2017

Contabilitate, fiscalitate, audit,evaluare

OCTOMBRIE 2017

18

 

 

1.     Seminarii, colocvii, mese rotunde, etc.

Tema

Data

Numar participanti

Modificarile aduse Noului Cod fiscal cu aplicabilitate de la 01.01.2017

APRILIE

30

 

 

 Cerere de înscriere la curs                                  Cerere de curs PDF

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009