Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Tulcea
 

ADRESĂ:

str. Sălciilor, nr. 2

Loc. Tulcea, jud. Tulcea

Cod poştal: 820048

CUI: 7426179

CONT BANCAR ÎN CARE SE POT ACHITA OBLIGAŢIILE CĂTRE CORP: 

RO55RNCB0256044180940001 - BCR sucursala Tulcea

Telefon/fax: 0240/513645

 

ORGANE DE CONDUCERE:

  •   Consiliul filialei:

 

Preşedinte: ec. TEODOR ARIANA

Vicepreşedinte: ec. NEGRISAN TUDOR

Membru: ec. KISELEV DANIEL DANUT


  

  • Director executiv: ec. HIRIZESCU MARIA coordonează următoarele sectoare:

      

Birou evidenţă Tablou: ec. TUDORICA IONUT

Birou administrativ: TAFLARU CONSTANTINA

Audit de calitate: ec. MITRA FANICA

 

ORGANE ALESE:

 

  • Comisia de Disciplină de pe lângă Consiliul filialei:

 

Preşedinte: ec. GUDU GICU

Membru: ec. ŞERBENCU SAVA

Membru: ec. URDES MIRELA

Membru: ec. TURBATU GETA

Membru: ec. VULPE MARIANA 

  • Cenzor: ec. HERMENEANU ANA 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009