Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Tulcea
   

1. FORMULAR DE RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE FIZICE 

2. FORMULAR DE RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE JURIDICE

3. Declarație pe propria răspundere privind capacitatea de exercițiu deplină

4. Declarație pe propria răspundere (cazier judiciar)

5. Cerere de reintegrare în calitate de membru

6. Cerere-Declaraţie pentru obţinerea statutului de membru inactiv 

7. Model contract prestari servicii contabile

8. Fişă de opţiuni (pentru experţii contabili înscrişi în GEJ)

Instrucţiuni de completare raport PF

Instrucţiuni de completare raport PJ

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009