Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Negrişan Tudor Hanganu Victoria Olteanu Vasilica
Vasiliev Adina Gabriela

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinte
Negrişan Tudor Hanganu Victoria

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Urdeş Mirela Climente Liliana
Naiman Viorica
Ulianov Sanda
Stoica Elena

Comisia de cenzori

Membru titular
Hermeneanu Ana
Dănilă Liliana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Negrişan Tudor Cocu Elena Loredana
Stoica Elena
Şerbencu Sava
Ulianov Sanda
Vasiliev Adina Gabriela

Executivul filialei

Director executiv Serviciul evidenta Tablou Serviciul administrativ
Hirizescu Maria Tudorica Ionut Taflaru Constantina

Auditor

Auditor de calitate
Mitra Fanica