Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Teodor Ariana Negrisan Tudor Kiselev Daniel Danut

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Gudu Gicu Serbencu Sava Moscu Dumitra
Turbatu Geta Ivancenco Gabriela-Aurora
Urdes Mirela Mitra Fanica
Vulpe Mariana

Comisia de cenzori

Membru titular
Hermeneanu Ana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Teodor Ariana Negrisan Tudor
Urdes Mirela
Ion Nicolae
Licu Irina Isabella
Hanganu Victoria

Executivul filialei

Director executiv Serviciul evidenta Tablou Serviciul administrativ
Hirizescu Maria Tudorica Ionut Taflaru Constantina

Auditor

Auditor de calitate
Mitra Fanica