Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

 

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Negrişan Tudor Teodor Ariana Postică Domnica
Urdeș Mirela

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinte
Negrişan Tudor Teodor Ariana

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Vulpe Mariana Climente Liliana Ivancenco Gabriela-Aurora
Naiman Viorica Șerbencu Sava
Ulianov Sanda
Stoica Elena

Comisia de cenzori

Membru titular
Hanganu Victoria
Dănilă Liliana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Negrişan Tudor Cocu Elena Loredana
Stoica Elena
Şerbencu Sava
Ulianov Sanda
Vasiliev Adina Gabriela

Executivul filialei

Director executiv Serviciul evidenta Tablou Serviciul administrativ
Hirizescu Maria Tudorica Ionut Taflaru Constantina

Auditor

Auditor de calitate
Mitra Fanica