Examenul de acces la stagiu

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, sesiunea 30 septembrie – 01 octombrie 2022 pot fi consultate la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=27732

 

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până luni, 17 octombrie 2022, ora 16.00.

 

Contestațiile pot fi depuse fizic sau transmise prin e-mail la filiala de înscriere, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

 

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei discipline de examen, conform Hotărârii nr. 20/584 a Consiliului Superior al CECCAR din 28.09.2020, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

 

 • În situația corectării întregii lucrări 85 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Contabilitate - 20 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Fiscalitate – 15 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Drept – 10 lei /lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Audit – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Evaluare – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Expertiza contabila – 10 lei/ lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Doctrina  – 10 lei /lucrare.

 

În cazul în care contestația este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia.

Cu privire la sesiunea 25 – 26 noiembrie 2022 a examenului de admitere la stagiu dorim să vă facem cunoscute următoarele:

 

Pentru a aprecia eforturile depuse de toți candidații care s-au înscris la examenul de acces la stagiu din luna octombrie 2022 și pentru a-i sprijini pe cei care nu au reușit să promoveze examenul, taxa de participare a fost redusă astfel:

 • 500 de lei pentru categoria expert contabil;
 • 350 de lei pentru categoria contabil autorizat;
 • 75 lei pentru absolvenții de masterat care au de susținut examen la o disciplină;
 • 150 lei pentru absolvenții de masterat care au de susținut examen la două discipline;

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

 

Totodată, pentru a veni în sprijinul candidaților care se inscriu la sesiunea din 25 – 26 noiembrie 2022, CECCAR va organiza o serie de cursuri online în care se va pune accent în special pe disciplinele la care s-a obținut un nivel scazut de promovabilitate în sesiunea din septembrie – octombrie 2022. Candidații care au achiziționat ghidul de acces/au achitat taxa de participare în cuntum de 40 lei + TVA vor beneficia gratuit de cursurile organizate online dar și de înregistrări.

De asemenea, candidații care nu au achiziționat ghidul și nici nu achită taxa de participare în cuntum de 40 lei + TVA, în baza dosarului de înscriere depus, vor putea accesa și vizualiza înregistrările cursurilor de pregătire organizate pentru sesiunea septembrie – octombrie 2022.

Examenul de admitere la stagiu – sesiunea 25 – 26 noiembrie 2022

Conținutul dosarului

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat:

 • cererea de înscriere (model Anexă)
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR  (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 07 noiembrie 2022.

Structură probe examene

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în perioada de 25 – 26 noiembrie 2022 și constă în următoarele:

 • Pentru categoria de expert contabil susținerea a două probe scrise, după cum urmează:
  • o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
  • o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
 • Pentru categoria contabililor autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice susținerea unei probe scrise cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
 • Pentru categoria de contabil autorizat susținerea unei probe scrise, cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Structură probe examene

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de  25 și 26 noiembrie 2022 și constă în susținerea următoarelor probe:

Se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină de examen.