Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

Având în vedere contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2 care a condus momentan la imposibilitatea de a organiza Examenul de aptitudini in cadrul filialelor CECCAR conform Calendarului stabilit pentru anul 2020, va informam ca urmarim in permanenta comunicările oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum si procedurile care vor fi luate de autoritati referitoare la modalitatea de organizare a evaluarii elevilor (Examen de Capacitate, Bacalaureat, etc.) si va vom aduce la cunostinta in timp util detaliile cu privire la modalitatea de organizare si desfasurarea a examenului in urmatoarea perioada.

 • Examenul de aptitudini  se va organiza în zilele de 13 şi 15 martie 2020.
Candidat ECVineri - 13.03.2020Pondere %
18.00 - 21.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 1)70%
Drept (proba 1)30%
Duminica - 15.03.2020
09.00 - 12.00 (3 ore)Contabilitate (proba 2)50%
Etica (proba 2)10%
12.00 - 14.00 (Pauza 2 ore)--
14.00 - 17.00 (3 ore)Audit (proba 2)15%
Evaluare ec (proba 2)15%
Expertiza contabila (proba 2)10%
 
Candidat CADuminica - 15.03.2020Pondere %
09.00 - 12.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
12.00 - 14.00 (Pauza 2 ore)
14.00 - 17.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%

 


 • Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada 13-15 martie 2020.