Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

Vă informăm că în zilele de 26, 27, 28 și 29 mai 2020, CECCAR va organiza un nou set de cursuri, pentru 40 ore de pregătire profesională, destinat exclusiv membrilor CECCAR care înregistrează restanțe la îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională, astfel:

 • 26 mai 2020 cursul cu tema “Management financiar” (10 ore CPD)
 • 27 mai 2020 cursul cu tema “Managementul performanței” (10 ore CPD)
 • 28 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitatea reorganizărilor de întreprinderi” (10 ore CPD)
 • 29 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitate financiara conform OMFP 1802” (10 ore CPD)

 

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesionala continuă membrilor adaptata acestor conditii nefavorabile sustinerii cursurilor la sala, continuând sa puna accent pe calitate, in detrimentul cantitatii. In vederea asigurarii celor mai bune conditii de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane. Membrii CECCAR care au restanțe și doresc să participe pentru efectuarea celor 40 de ore CPD/an, potrivit Hotărârii Consiliului Superior CECCAR nr. 19/532 din 27.09.2019, vor achita un tarif de 50 lei/10 ore CPD + TVA. Membrii care au achitat taxa pentru orele restante, se pot înscrie în limita orelor plătite.

 

Vă reamintim că acest curs este destinat exclusiv membrilor care înregistrează restanțe.

În cazul în care, cu ocazia verificărilor ulterioare, se vor constata înscrieri din partea membrilor care nu înregistrează restanțe la curs, acestea vor fi eliminate automat.

Înscrierea la aceste cursuri se poate realiza până marti, 19 mai 2020, ora 15:00.

 

Pentru înscriere va rugam sa accesati link-rile de mai jos:

 • Curs 26 mai 2020  “Management financiar” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1za2YuIUKsHfqCEykZc1gHchXS0hyIDJRCN4m4InPqw8

 

 • Curs 27 mai 2020 “Managementul performanței” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1qXBJS7R39M12kAZcPgE1m9rS92CfSGGs3M_yLx1GwkI

 

 • 28 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitatea reorganizărilor de întreprinderi” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1B9UgKKyhZVqPpcsKyiqjPkNSX7ozoK8_mcTfOXyl7J0

 

 • 29 mai 2020 cursul cu tema “Contabilitate financiara conform OMFP 1802” (10 ore CPD):

https://drive.google.com/open?id=1ei18XIuZwctvUMhOXHn4w_rYUGwgfOO6HEHnBK05DP0

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici

În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitate participării în cadrul cursurilor.

Reguli curs online

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2020, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2019 (40 ore/an).

 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2019 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2020, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.

În vederea efectuării orelor obligatorii de pregătire profesională continuă vă rog să accesati platforma de pregătire on-line: http://cursuri.ceccar.ro/learnin

Accesul pe platformă se face utilizând la „Numele utilizatorului” – adresa de mail comunicată la CECCAR, iar „Parola” – este cea primită pe e-mail la înfiinţarea conturilor (în anul 2017).

Dacă nu le mai găsiţi contactaţi filiala CECCAR Tulcea în vederea obţinerii acestora.

După logare puteţi accesa „Pregatire profesionala aferenta anului 2017” respectiv „Pregatire profesionala aferenta anului 2018”

La accesare o să vă apară suporturile de curs şi pictograma „Cursuri inactivi” in 2017 sau „Cursuri pregătire profesională 2018”. Prin accesarea acestora puteţi vizualiza înregistrările cursurilor respective.

Pentru anul 2017 şi 2018 se considereă că aţi efectuat orele de pregatire profesională dacă vizualizaţi înregistrările cursurilor.

Începând cu pregătirea aferentă anului 2019 pe lângă vizualizarea cursurilor va trebui să să completaţi un test de autoevaluare fără grad de promovabilitate care va demonstra parcurgerea cursurilor.

Ghid de utilizare al platformei de pregătire on-line