Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, CECCAR organizează online următoarele cursuri de pregătire profesională:

  1. 02.11.2020 începând cu ora 16:00 cursul de ficalitate având ca temă „Reglementari recente de natura fiscala adoptate pentru sprijinirea mediului de afaceri ca răspuns la situația actuala” 10 ore CPD

Pentru a participa la curs vă rugăm să completaţi formularul de înscriere (click)

  1. 03.11.2020 începând cu ora 16:00 cursul de expertiză având ca temă “Administrarea probei in expertiza contabila judiciara – reper in soluționarea litigiilor” 10 ore CPD*

           Pentru a participa la curs vă rugăm să completaţi formularul de înscriere (click)

  1. 04.11.2020 începând cu ora 16:00 cursul de fiscalitate având ca temă “Noutăți fiscale în materie de TVA. Tratamente fiscale intracomunitare. Jurisprudență CJUE” 10 ore CPD*

 

 Pentru a participa la curs vă rugăm să completaţi formularul de înscriere (click)

 

  1. 05.11.2020 începând cu ora 16:00 cursul de contabilitate având ca temă “Impactul pandemiei de COVID 19 asupra contabilității: tratamente adaptate, întrebări si răspunsuri” 10 ore CPD*

 

Pentru a participa la curs vă rugăm să completaţi formularul de înscriere (click)

 

  1. 10.11.2020 începând cu ora 16:00 cursul  având ca temă „Surse alternative de finanțare ale afacerii si evaluarea business-ului. Soluții in contextul crizei actuale” -– 10 ore CPD*

 

Pentru a participa la curs vă rugăm să completaţi formularul de înscriere (click)

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici

Cursul se va desfășura online, în sistem de webinar, prin platforma Zoom.

Link-ul de conectare la platforma Zoom îl veţi primi în ziua cursului pe adresa de mail specificată în formularul de înscriere.

Totodată vă reamintim faptul că în cursul unui an trebuie să efectuaţi 40 de ore de pregătire profesională.

Membrii CECCAR care nu au efectuat cele 40 de ore de CPD în cursul anului 2020, conform PNDPC, nu vor primi viză de exercitarea profesiei pe anul 2021 şi vor achita o taxă de 50 lei/10 ore CPD* + TVA pentru efectuarea cursurilor restante.

*Nota: 10  ore CPD presupune efectuarea a 5 ore online si 5 ore studiu individual pe baza materialelor primite de la lector.

Reguli curs online

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2020, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2019 (40 ore/an).

  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2019 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2020, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.

În vederea efectuării orelor obligatorii de pregătire profesională continuă vă rog să accesati platforma de pregătire on-line: http://cursuri.ceccar.ro/learnin

Accesul pe platformă se face utilizând la „Numele utilizatorului” – adresa de mail comunicată la CECCAR, iar „Parola” – este cea primită pe e-mail la înfiinţarea conturilor (în anul 2017).

Dacă nu le mai găsiţi contactaţi filiala CECCAR Tulcea în vederea obţinerii acestora.

După logare puteţi accesa „Pregatire profesionala aferenta anului 2017” respectiv „Pregatire profesionala aferenta anului 2018”

La accesare o să vă apară suporturile de curs şi pictograma „Cursuri inactivi” in 2017 sau „Cursuri pregătire profesională 2018”. Prin accesarea acestora puteţi vizualiza înregistrările cursurilor respective.

Pentru anul 2017 şi 2018 se considereă că aţi efectuat orele de pregatire profesională dacă vizualizaţi înregistrările cursurilor.

Începând cu pregătirea aferentă anului 2019 pe lângă vizualizarea cursurilor va trebui să să completaţi un test de autoevaluare fără grad de promovabilitate care va demonstra parcurgerea cursurilor.

Ghid de utilizare al platformei de pregătire on-line