Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro
COTIZATII PROFESIONALECuantumul cotizatiilor la plata integrala pana la 28 februarie 2020Cuantumul cotizatiilor la plata integrala in perioada 01.03.2020 - 30 09.2020Penalitati calculate la soldul din cotizatia fixa in perioada 01.10.2020 - 31.12.2020
Experti contabili – cotizatii fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie

Liber profesionisti (cu viza si parafa)700800
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)500600
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)600800
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)500600
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)700800
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)400500
Contabili autorizati– cotizatii fixe
Liber profesionisti (cu viza si parafa)570670
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)300400
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)570670
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)300400
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)570670
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)250350
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro700700
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro800800
Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie)150250
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie150250
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati0.75%1.20%
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei
In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

-800 lei/an pentru persoanele fizice;

-800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %.

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.
Depunere rapoarte de activitate pe anul 2020

Platforma de depunere a rapoartelor de activitate este operaţională.

Vă reamintim faptul că termenul de depunere a raportul de activitate pe anul 2020 şi de plată a cotizaţie este de 28 februarie 2021.

Raportul de activitate se depune exclusiv on-line pe platforma: https://raport.ceccar.ro/

, iar datele de logare (user-ul şi parola) sunt aceleaşi ca si anul trecut.

Plata cotizaţiei se face doar prin virament bancar sau utilizând cardul pe platforma de depunere a raportului.

În cadrul raportului trebuie să ataşaţi următoarle documente pentru persoane fizice membri activi:

Pentru persoane juridice în cadrul raportului de activitate trebuie ataşate următoarele documente:

  • Certificatul de înregistrare al societăţii la ORC
  • Balanţa de verificare la 31.12.2020 – clasa 7
  • Împuternicere dată de administrator pentru persoana care semnează raportul (dacă este cazul)
  • Raportul de activitate semnat olograf, dacă nu este semnat electronic

În cadrul raportului trebuie să ataşaţi următoarle documente pentru persoane fizice membri inactivi:

Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica!